روزبه چشمی برای حضور در جمع استقلالی‌ها نیاز به رضایت فرهاد مجیدی دارد.

روزبه چشمی برای حضور در جمع استقلالی‌ها نیاز به رضایت فرهاد مجیدی دارد.