رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج -قزوین در محدوده استان البرز خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند.

رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج -قزوین در محدوده استان البرز خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند.