کارشناس حوزه انرژی گفت: وضعیت بازار نفتی با وجود افزایش نسبی قیمت‌ها شکننده است و شیوع دوباره بیماری کرونا می‌تواند زمینه ساز کاهش قیمت نفت را فراهم کند….

کارشناس حوزه انرژی گفت: وضعیت بازار نفتی با وجود افزایش نسبی قیمت‌ها شکننده است و شیوع دوباره بیماری کرونا می‌تواند زمینه ساز کاهش قیمت نفت را فراهم کند.