جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که عامل کم شدن کالا در قفسه فروشگاه‌ها تغییرات قیمتی است که باعث شده مردم تقاضای بیشتری برای خرید داشته باشند. …

جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که عامل کم شدن کالا در قفسه فروشگاه‌ها تغییرات قیمتی است که باعث شده مردم تقاضای بیشتری برای خرید داشته باشند.