سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر کشور ایران با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در تحریم عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: از نظر ما، این اقدام صحیح نیست و ما آن را محکوم می‌کنیم….

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر کشور ایران با اشاره به اقدام اخیر آمریکا در تحریم عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: از نظر ما، این اقدام صحیح نیست و ما آن را محکوم می‌کنیم.