وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بنده پای مساله ریشه‌کن کردن فساد از مجموعه‌های این سیستم می‌ایستم و پشتیبانی رییس‌جمهور را نیز دارم….

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بنده پای مساله ریشه‌کن کردن فساد از مجموعه‌های این سیستم می‌ایستم و پشتیبانی رییس‌جمهور را نیز دارم.