حالا رییس‌ دولت سیزدهم لیست کابینه خود را به مجلس معرفی کرده که نام  محمدمهدی اسماعیلی به عنوان نامزد کرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است….

حالا رییس‌ دولت سیزدهم لیست کابینه خود را به مجلس معرفی کرده که نام  محمدمهدی اسماعیلی به عنوان نامزد کرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است.