علی‌اکبر محرابیان: پیگیری حقابه هیرمند از اولویت‌های مهم دولت در سیستان و بلوچستان است و در این رابطه دولت همه تلاش خود را به کار خواهد بست.

علی‌اکبر محرابیان: پیگیری حقابه هیرمند از اولویت‌های مهم دولت در سیستان و بلوچستان است و در این رابطه دولت همه تلاش خود را به کار خواهد بست.