زلفی ‌گل اعتقاد دارد پیشگیری از تخلف شرط عقل است، با این وجود قطع اینترنت هم مانع انتشار سؤالات کنکور نشد.
The post وزیر علوم: قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور برای عدالت آموزشی و آسودگی داوطلبین بود appeared first on دیجیاتو.

زلفی ‌گل اعتقاد دارد پیشگیری از تخلف شرط عقل است، با این وجود قطع اینترنت هم مانع انتشار سؤالات کنکور نشد.

The post وزیر علوم: قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور برای عدالت آموزشی و آسودگی داوطلبین بود appeared first on دیجیاتو.