وزیر علوم از ارائه طرح جدید برای استخدام استادان خبر داد و گفت: طرحی دادیم که استادان قبل از آغاز تدریس، دوره صلاحیت مدرسی را بگذرانند اما از این موضوع برداشت‌های سیاسی شد….

وزیر علوم از ارائه طرح جدید برای استخدام استادان خبر داد و گفت: طرحی دادیم که استادان قبل از آغاز تدریس، دوره صلاحیت مدرسی را بگذرانند اما از این موضوع برداشت‌های سیاسی شد.