وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سوالاتی به کمیسیون عمران مجلس می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سوالاتی به کمیسیون عمران مجلس می‌رود.