رئیس جمهور قرقیزستان طی حکمی وزیر دفاع این کشور را برکنار کرد.

رئیس جمهور قرقیزستان طی حکمی وزیر دفاع این کشور را برکنار کرد.