وزیر دفاع فدراسیون روسیه لحظاتی پیش با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان دیدار کرد.

وزیر دفاع فدراسیون روسیه لحظاتی پیش با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان دیدار کرد.