وزیر دفاع ترکیه با ادعای این که این کشور قدرت منطقه‌ای است گفت که ایالات متحده باید در صورت حضور در غرب آسیا با آنکارا همکاری کند.

وزیر دفاع ترکیه با ادعای این که این کشور قدرت منطقه‌ای است گفت که ایالات متحده باید در صورت حضور در غرب آسیا با آنکارا همکاری کند.