وزیر خارجه دانمارک در گفت‌وگوی تلفنی که با همتای فلسطینی خود داشت پیرامون تبعات تصمیم رژیم صهیونیستی به منظور اشغال اراضی کرانه باختری هشدار داد….

وزیر خارجه دانمارک در گفت‌وگوی تلفنی که با همتای فلسطینی خود داشت پیرامون تبعات تصمیم رژیم صهیونیستی به منظور اشغال اراضی کرانه باختری هشدار داد.