آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه در توییتی نوشت: ما پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) – نهادی که مسئول دستگیری مهسا امینی است – به همراه هفت مقام امینتی ایرانی دیگر را در لیست تحریم ها قرار دادیم….

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه در توییتی نوشت: ما پلیس امنیت اخلاقی (گشت ارشاد) - نهادی که مسئول دستگیری مهسا امینی است - به همراه هفت مقام امینتی ایرانی دیگر را در لیست تحریم ها قرار دادیم.