وزیر بهداشت گفت: شایعاتی که در خصوص واکسن در فضای مجازی منتشر می‌شود تنها فتنه دشمنان نظام است هر چند اکثریت مردم ایران با این شایعات مقابله کردند و از واکسن کرونا استقبال خوبی انجام شد….

وزیر بهداشت گفت: شایعاتی که در خصوص واکسن در فضای مجازی منتشر می‌شود تنها فتنه دشمنان نظام است هر چند اکثریت مردم ایران با این شایعات مقابله کردند و از واکسن کرونا استقبال خوبی انجام شد.