وزیر اقتصاد با انتشار توئیتی اعلام کرد: بانک‌ها باید هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را منتشر کنند.

وزیر اقتصاد با انتشار توئیتی اعلام کرد: بانک‌ها باید هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را منتشر کنند.