وزیر اطلاعات در پیامی نوشت: اجمالاً به فتنه‌گران داخلی و خارجی هشدار می‌دهم که هرگز خواب‌های آشفته و شوم آنان علیه ارزش‌های دینی و دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی تعبیر نخواهد شد….

وزیر اطلاعات در پیامی نوشت: اجمالاً به فتنه‌گران داخلی و خارجی هشدار می‌دهم که هرگز خواب‌های آشفته و شوم آنان علیه ارزش‌های دینی و دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی تعبیر نخواهد شد.