وزیر اطلاعات با قدردانی از همدلی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و مردم در حفظ امنیت، گفت: پیشرفت و توسعه در سایه امنیت و همچنین وحدت اقوام مختلف شکل می‌گیرد….

وزیر اطلاعات با قدردانی از همدلی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و مردم در حفظ امنیت، گفت: پیشرفت و توسعه در سایه امنیت و همچنین وحدت اقوام مختلف شکل می‌گیرد.