در بسته خبری امروز «تابناک»، تیتر‌هایی مانند: قیمت های نجومی برای فروش جایگاه های سوخت /بلوغ زودرس دخترها در مقایسه با گذشته و پیامدهای آن/ آقازاده ها باید تحت نظر و رصد نهادهای مسئول باشند/ هواداران فنرباغچه در بازی تیمشان با باشگاه اوکراینی، پوتین را…

در بسته خبری امروز «تابناک»، تیتر‌هایی مانند: قیمت های نجومی برای فروش جایگاه های سوخت /بلوغ زودرس دخترها در مقایسه با گذشته و پیامدهای آن/ آقازاده ها باید تحت نظر و رصد نهادهای مسئول باشند/ هواداران فنرباغچه در بازی تیمشان با باشگاه اوکراینی، پوتین را تشویق کردند و … را می‌خوانید.