اقتصادنیوز: یوسف نوری در حین سخنرانی در مراسم خاکسپاری عادل آذر از هوش رفت.

اقتصادنیوز: یوسف نوری در حین سخنرانی در مراسم خاکسپاری عادل آذر از هوش رفت.