مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت شعاع دید افقی در زابل را به کمتر از ۲ هزار متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت شعاع دید افقی در زابل را به کمتر از ۲ هزار متر کاهش داد.