وزیران خارجه امارات و انگلیس روز دوشنبه در لندن دیدار و پیرامون موضوعات مختلف از جمله روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی کردند.

وزیران خارجه امارات و انگلیس روز دوشنبه در لندن دیدار و پیرامون موضوعات مختلف از جمله روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی کردند.