وزیر امور خارجه آمریکا یکشنبه شب در شهر پاریس با لودریان همتای فرانسوی خود پیش از ضیافت شام وزیران شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا دیدار کرد….

وزیر امور خارجه آمریکا یکشنبه شب در شهر پاریس با لودریان همتای فرانسوی خود پیش از ضیافت شام وزیران شورای تجارت و فناوری ایالات متحده و اتحادیه اروپا دیدار کرد.