وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین در حاشیه نشست کنفرانس امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین در حاشیه نشست کنفرانس امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.