عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در توئیتی از نامه ‏وزیربهداشت برای درخواست سقف حقوق اعضای هیأت علمی از ۱۵برابر حداقل حقوق به ۲۱برابر، انتقاد کرد….

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در توئیتی از نامه ‏وزیربهداشت برای درخواست سقف حقوق اعضای هیأت علمی از ۱۵برابر حداقل حقوق به ۲۱برابر، انتقاد کرد.