در مجموع تاکنون 7 هزار و 308 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و تعداد 235 هزار و 165 دستگاه ماینر قاچاق جمع‌آوری شده است.

در مجموع تاکنون 7 هزار و 308 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و تعداد 235 هزار و 165 دستگاه ماینر قاچاق جمع‌آوری شده است.