اقتصادنیوز: پاکستان به خبر حضور هیات پاکستانی در فلسطین اشغالی واکنش نشان داد و این گمانه‌زنی را تکذیب کرد.

اقتصادنیوز: پاکستان به خبر حضور هیات پاکستانی در فلسطین اشغالی واکنش نشان داد و این گمانه‌زنی را تکذیب کرد.