وزارت خارجه عراق، امروز طی بیانیه‌ای از انتخاب و معرفی سفیر جدید خود در تهران خبر داد.

وزارت خارجه عراق، امروز طی بیانیه‌ای از انتخاب و معرفی سفیر جدید خود در تهران خبر داد.