اقتصادنیوز: وزارت خارجه آمریکا از سفر نماینده این کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای رایزنی درباره برقراری صلح فراگیر در یمن خبر داد.

اقتصادنیوز: وزارت خارجه آمریکا از سفر نماینده این کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای رایزنی درباره برقراری صلح فراگیر در یمن خبر داد.