از اردوی فولادی‌ها خبر می‌رسد وریا غفوری به احتمال فراوان در هفته اول لیگ برتر نیمکت نشین خواهد شد.

از اردوی فولادی‌ها خبر می‌رسد وریا غفوری به احتمال فراوان در هفته اول لیگ برتر نیمکت نشین خواهد شد.