رئیس جمعیت هلال احمر از ورود ۷۰ میلیون دوز واکسن کرونا طی دو ماه آینده خبر داد.

رئیس جمعیت هلال احمر از ورود ۷۰ میلیون دوز واکسن کرونا طی دو ماه آینده خبر داد.