برخی رسانه‌ها از ورود یک کاروان نظامیان ترکیه به ادلب سوریه خبر دادند.

برخی رسانه‌ها از ورود یک کاروان نظامیان ترکیه به ادلب سوریه خبر دادند.