تیم ملی از دقایقی قبل برای گرم کردن وارد چمن استادیوم احمد بن علی دوحه شد و با حرکات ترکیبی شوت و سانتر خود را گرم کرد. در یکی از سانترها مهدی طارمی توپ را به سمت چارچوب دروازه زد اما ناگهان متوجه شد گروهی از کارگران مشغول جابجایی تیرهای دروازه ذخیره ه…

تیم ملی از دقایقی قبل برای گرم کردن وارد چمن استادیوم احمد بن علی دوحه شد و با حرکات ترکیبی شوت و سانتر خود را گرم کرد. در یکی از سانترها مهدی طارمی توپ را به سمت چارچوب دروازه زد اما ناگهان متوجه شد گروهی از کارگران مشغول جابجایی تیرهای دروازه ذخیره هستند و در نقش مدافع مانع گل شدن توپ طارمی شدند. به صورت اختصاصی در تابناک می‌بینید.