مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد استانی مدیریت کرونا در لرستان، گفت: هرگونه ورود خودرو با پلاک غیر بومی و خروج خودروهای پلاک بومی از خرم‌آباد ممنوع است….

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی ستاد استانی مدیریت کرونا در لرستان، گفت: هرگونه ورود خودرو با پلاک غیر بومی و خروج خودروهای پلاک بومی از خرم‌آباد ممنوع است.