وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد که سه هواپیمای نظامی افغانستانی با 100 نظامی وارد این کشور شده‌اند.

وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد که سه هواپیمای نظامی افغانستانی با 100 نظامی وارد این کشور شده‌اند.