سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود.