رئیس پلیس راه البرز گفت: ورود به محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال از سمت کرج به مازندران ممنوع است.

رئیس پلیس راه البرز گفت: ورود به محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال از سمت کرج به مازندران ممنوع است.