مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان گفت: در استان کرمان خبرنگاران ورزشی تلاش‌های ارزشمندی در حوزه اطلاع‌رسانی ورزش انجام می‌دهند و با پوشش مناسب رویدادهای مهم، به شکوفایی و توسعه بیشتر ورزش استان کمک کرده‌اند. …

مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان گفت: در استان کرمان خبرنگاران ورزشی تلاش‌های ارزشمندی در حوزه اطلاع‌رسانی ورزش انجام می‌دهند و با پوشش مناسب رویدادهای مهم، به شکوفایی و توسعه بیشتر ورزش استان کمک کرده‌اند.