وحید قلیچ گلر سابق پرسپولیس در اقدامی عجیب عکسی از خودش و لئو یاشین گلر افسانه‌ای شوروی سابق منتشر کرد و نوشت: ۲ اسطوره دروازه بانی تاریخ فوتبال!…

وحید قلیچ گلر سابق پرسپولیس در اقدامی عجیب عکسی از خودش و لئو یاشین گلر افسانه‌ای شوروی سابق منتشر کرد و نوشت: ۲ اسطوره دروازه بانی تاریخ فوتبال!