هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با آنالیزی که از حریف داشتیم بهترین استفاده را از نقاط ضعف التعاون بردیم و به پیروزی رسیدیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با آنالیزی که از حریف داشتیم بهترین استفاده را از نقاط ضعف التعاون بردیم و به پیروزی رسیدیم.