حوادث رکنا: تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو و مرگ 5 سرنشین در جاده بهبهان به اهواز اتفاق افتاد.

حوادث رکنا: تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو و مرگ 5 سرنشین در جاده بهبهان به اهواز اتفاق افتاد.