خطرناک‌ترین دشمن تل آویو در مرزها حزب الله لبنان است که باهزاران موشک دقیق و راکت ‌ می‌تواند هر روز صدها موشک علیه اهداف نظامی شلیک کند.

خطرناک‌ترین دشمن تل آویو در مرزها حزب الله لبنان است که باهزاران موشک دقیق و راکت ‌ می‌تواند هر روز صدها موشک علیه اهداف نظامی شلیک کند.