سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: چین و عربستان یک ارتباط راهبردی با هم دارند. عربستان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است و کشوری مثل چین بازار انرژی خود را در گرو ارتباط راهبردی با عربستان می‌بیند ….

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: چین و عربستان یک ارتباط راهبردی با هم دارند. عربستان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است و کشوری مثل چین بازار انرژی خود را در گرو ارتباط راهبردی با عربستان می‌بیند .