حمیدرضا علیمی از مداحان معروف از ممنوع‌الروضه بودن خویش خبر داد و حالا محسن برهانی حقوق دان به این مسئله واکنش نشان داده است.

حمیدرضا علیمی از مداحان معروف از ممنوع‌الروضه بودن خویش خبر داد و حالا محسن برهانی حقوق دان به این مسئله واکنش نشان داده است.