یک نماینده پارلمان عراق به درخواست رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور و برگزاری مجدد انتخابات واکنش نشان داد.

یک نماینده پارلمان عراق به درخواست رهبر جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور و برگزاری مجدد انتخابات واکنش نشان داد.