اقتصادنیوز: عباس عبدی به انتقادات اخیر رئیسی از روحانی اینگونه واکنش نشان داد؛ اگر روحانی در آن زمان قیمت‌ها را زیاد می‌کرد نواصولگرایان حملات تندی را علیه او اجرا می‌کردند….

اقتصادنیوز: عباس عبدی به انتقادات اخیر رئیسی از روحانی اینگونه واکنش نشان داد؛ اگر روحانی در آن زمان قیمت‌ها را زیاد می‌کرد نواصولگرایان حملات تندی را علیه او اجرا می‌کردند.