وزارت خارجه چین توقف فعالیت شبکه‌های اجتماعی تیک تاک و ویچت در آمریکا را اقدامی با انگیزه‌های سیاسی خواند.

وزارت خارجه چین توقف فعالیت شبکه‌های اجتماعی تیک تاک و ویچت در آمریکا را اقدامی با انگیزه‌های سیاسی خواند.