اقتصادنیوز: گوگوش اخیرا در گفت‌وگویی جنجالی با شبکه من و تو سخنان بحث برانگیز زیادی را مطرح و از پسرش به تندی انتقاد کرده است.

اقتصادنیوز: گوگوش اخیرا در گفت‌وگویی جنجالی با شبکه من و تو سخنان بحث برانگیز زیادی را مطرح و از پسرش به تندی انتقاد کرده است.